TAMAR

Length
L
170 cm
Dress
D
34 - 36
Shoes
S
38 1/2
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Blue-grey